Vastuunjako

Pääsääntö (Asunto-osakeyhtiölain 78§ mukaan)

Rakennuksen korjaaminen ja kunnossapito kuuluvat pääsääntöisesti sen omistajalle eli taloyhtiölle.

Osakkeenomistajan vastuulle kuuluvat pääsääntöisesti hänen hallitsemansa huoneiston sisätilat, lukuun ottamatta laissa mainittuja rakenteesta johtuvia sisäpuolisia vikoja ja samantasoisina asennettua johtoja, kanavia ja vesihanoja. Huoneiston normaali ylläpitovastuu on osakkeenomistajalla. Tämä koskee muun muassa vesilukkojen, lattiakaivojen sekä poistoventtiilien puhdistamista.

Samantasoisuusvaatimus

Säännöksessä tarkoitettujen johtojen, kanavien ja vesihanojen kunnossapitovastuu kuuluu yhtiölle riippumatta siitä, kuka ne on asentanut. Yhtiö ei myöskään vapaudu korjausvastuustaan osakkaan tekemien tavanomaisten muutostöiden jälkeen. Jos osakas on esimerkiksi vaihtanut vesihanan nykyaikaisempaan, mutta uusi hanakin on tavanomaista tasoa, yhtiö on velvollinen hoitamaan sen kunnossapidon.

Käyttötarkoitukseltaan samanlaisten huoneistojen tasosta poikkeavien johtojen ja kanavien korjausvastuu kuuluu osakkeenomistajalle. Myös sähkölaitteiden ja valaisimien johdot kuuluvat osakkeenomistajan vastuulle.

Poikkeukset

Yhtiökokouksessa voidaan enemmistöpäätöksellä siirtää osakkaalle kuuluva korjausvelvoite yhtiön vastattavaksi. Tällöin on osakkeenomistajia kohdeltava yhdenvertaisesti, eli sama korjaus on tehtävä tarvittaessa kaikille.

Yhtiön suorittaessa oman korjausvastuunsa piiriin kuuluvia töitä (esim. WC:n huuhtelulaitteet) se voi samalla joutua uusimaan myös osakkaalle kuuluvia osia, jos korjaamista ei voida suorittaa kuin koko laite vaihtamalla. Sama tilanne voi syntyä myös osakkeenomistajan kohdalla.

Laissa ei ole säädetty taloyhtiön tekemien korjaustöiden yhteydessä osakkaalle mahdollisesti maksettavista hyvityksistä. Jos osakas on itse vastikään tehnyt vastaavia korjauksia tai uudistuksia, voidaan osakasta joissain tilanteissa hyvittää yhtiölle tulevan säästön määrällä.